Services
  • Cercetare şi dezvoltare în inginerie
  • Proiectarea şi realizarea de noi echipamente, automatizări industriale
  • Proiectarea şi execuţia părţilor mecanice şi electrice
  • Implementarea de noi programe software
  • Modernizarea sau recondiţionarea unor echipamente existente în concordanţă cu noile cerinţe
  • Întreţinere şi service echipamente
  • Proiectarea şi executarea tablourilor pentru instalaţii electrice
  • Frezare CNC, Strunjire , Calire
  • Printare 3D Prototipuri sau serie